Biofeedback

ZAJĘCIA – BIOFEEDBACK EEG – TECHNOLOGIA Z NASA.

Technologia stworzona w Amerykańskim Centrum Badań Kosmicznych – Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. Początkowo technologię wykorzystywano do szkolenia astronautów i pilotów, którzy w warunkach ogromnego stresu muszą bezbłędnie wykonywać złożone czynności.

Dzisiaj technologia biofeedback znajduje szerokie zastosowanie, pomaga w: zwalczaniu tremy i stresu, uczeniu się, pracy z emocjami i nadpobudliwością.

Biofeedback – jest to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej stresujących warunkach.

Za pomocą komputera łączymy bezprzewodowo pracę mózgu z elektronicznym systemem operacyjnym.

Za pomocą umysłu (czyli pracą mózgu) wykonujemy zadania na ekranie komputera. Im bardziej zrelaksowany, skoncentrowany umysł, tym lepsze wyniki. Program pozwala obserwować częstotliwości pracy mózgu.
Szybko uzmysłowimy sobie zależność pomiędzy pracą mózgu a stanem naszego ciała.

Pracę z tym urządzeniem stosuję jako uzupełnienie terapii REST. Uświadomienie sobie zależności pomiędzy zachowaniem, sposobem myślenia i odczuwania a pracą mózgu (częstotliwością wytwarzanych fal mózgowych) bywa zaskakujące. Jest to świetna zabawa ze Sobą, z korzyścią dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

40 minut pracy z urządzeniem – 40 zł